Terapija bērniem un pusaudžiem

Drāmas terapija un deju un kustību terapija ir ļoti piemērota darbā ar bērniem un pusaudžiem, kas ne vienmēr grib vai spēj runāt par savām grūtībām, jo terapeitiskais process var notikt caur spēli, rekvizītiem, kustību un radošām aktivitātēm, kas bērnam vai pusaudzim var būt saprotamāk.

Drāmas terapija un deju un kustību terapija bērniem un pusaudžiem var būt piemērota, ja:

 • ir grūtības kontrolēt emocijas, piemēram, savaldīt dusmas;
 • ir saskarsmes grūtības attiecībās ar vienaudžiem;
 • bērns piedzīvojis vai pats bijis iesaistīts mobingā vai vardarbībā;
 • strauji mainījusies bērna uzvedība, piemēram, bērns kļuvis kluss un ierāvies sevī vai gluži otrādi - kļuvis bravūrīgs un izaicinošs;
 • bez šķietama iemesla pasliktinājušās bērna sekmes skolā;
 • ir novērojamas koncentrēšanās un mācīšanās grūtības;
 • zudusi motivācija mācīties, satikties ar draugiem vai iziet ārpus mājām;
 • ir ēšanas traucējumi;
 • ir novērojama veģetatīvā distonija;
 • ir atkarība no viedierīcēm;
 • ir aizdomas, ka bērnam varētu būt atkarība no cigaretēm, alkohola vai narkotikām.

Pirmā konsultācija parasti notiek kopā vai tikai ar bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Turpmāk iespējams individuāls darbs ar bērnu vai pusaudzi. Arī individuāli strādājot ar bērnu, notiek regulāras konsultācijas ar bērna vecākiem vai aizbildņiem. 

Tāpat iespējams vienoties par ģimenes terapiju, kad vienas sesijas laikā notiek darbs ar bērnu un vecākiem kopā. 

Terapiju bērniem un pusaudžiem varat apmeklēt pie Sindijas Meluškānes un Ingas Liepiņas. Cenrādis pieejams šeit.

Svarīgi! Lai apmeklētu konsultāciju bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadu vecumu, ir nepieciešama vecāku piekrišana.

Piesakies uz pirmo sesiju elektroniski vai sazinies ar terapeiti pa tālruni/e-pastu.