Vai mākslu terapija var man palīdzēt?

Tas ir viens no biežākajiem jautājumiem pirms mākslu terapijas psihoterapijas uzsākšanas. Atbilde ir lielā mērā atkarīga no paša cilvēka motivācijas, drosmes ieskatīties sevī un vēlmes mainīties. 

Terapija nevar mainīt citus cilvēkus vai ārējos apstākļus. Taču tas, ko var mainīt, ir Jūsu attieksme un veids, kā izturaties pret sevi, citiem cilvēkiem un ārējiem apstākļiem. Mēs kā terapeiti varam sniegt atbalstu un veicināt to, ka terapijas laikā iepazīstiet sevi labāk un spējat labāk apzināties savas vajadzības, un izprast, ko un kāpēc Jūs šobrīd jūtat. Terapija var dot lielāku mieru un palīdzēt panest sarežģītas jūtas un situācijas. 

Mēs kā terapeiti veicam psihoemocionālo izglītošanu, taču mēs nesniedzam padomus un gatavas atbildes. Mēs palīdzam atklāt resursus un instrumentus, lai atbildes sev sniegtu Jūs pats. Tas var nebūt viegli, bet tas ir iespējams!