Kas ir deju un kustību terapija?

Deju un kustību terapija ir viena no četrām mākslas terapijas specializācijām līdzās vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kā arī drāmas terapijai. Tā ir veselības aprūpes joma Latvijā un uz pierādījumiem balstīta prakse.

Deju un kustību terapija balstās izpratnē par ķermeņa un prāta savstarpējo mijiedarbību (ang. body-mind connectivity), kas tiek pamatota gan ar mūsdienīgiem neirozinātņu atklājumiem, gan ar pētījumiem psiholoģijā par ķermeņa pozu un kustību ietekmi uz cilvēku emocionālo stāvokli. Citiem vārdiem sakot, deju un kustību terapija savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību – lai uzlabotu pacientu un klientu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī.

Terapijas sesijas laikā notiek saruna un sabalansēta kustību aktivitāte, kas ļauj radošo izpaust domas, sajūtas, emocijas. Procesā tiek izmantota mūzika, ritms un dažādi palīgmateriālu (audumi, bumbas, lakati).

Deju un kustību terapijā var piedalīties arī:

  • ja ir kustību traucējumi vai fiziski ierobežojumi;
  • ja lietojat medikamentus;
  • ja traucētas vai zaudētas runas spējas;
  • izjūtat fizisku nespēku.

Lai piedalītos deju un kustību terapijā, nav jāprot dejot!

Plašāka informācija par deju un kustību terapiju pieejama Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas mājaslapā www.dkt.lv.