Kas ir drāmas terapija?

Drāmas terapija ir viena no četrām mākslas terapijas specializācijām līdzās vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapijai. Tā ir veselības aprūpes joma Latvijā un uz pierādījumiem balstīta prakse. 

Atšķirībā no klasiskās psihoterapijas drāmas terapijā var ne tikai runāt, bet izpaust savas jūtas ar rekvizītu, stāstu, ķermeņa, balss, lomu vai citu radošu drāmas elementu palīdzību. No vienas puses šāda izpausme mākslā ir saudzējošāks veids, kā ar drošu distanci palūkoties uz sevi, attiecībām un notikumiem manā dzīvē, un īpaši piemērots tiem, kuriem par savām grūtībām runāt ir grūti. No otras puses, tieši mākslas kā starpnieka loma palīdz efektīvāk atklāt un apzināties šā brīža grūtību patiesos iemeslus.